Om oss

Vi erbjuder finansiell rådgivning i form av spar- och trygghetslösningar till privatpersoner, företag och institutioner. Det innebär att klienter får hjälp att samordna pensioner, placeringar, försäkringsskydd, juridik och hantering av skatt. Vi har en bred och helhetstäckande kompetensbas som ligger till grund för allt vårt arbete. Vi har kompetensen att hjälpa allt från stora till små kunder.

Vår verksamhet bygger på ömsesidig och långsiktig lönsamhet. Tillsammans arbetar vi med våra kunder för att nå deras finansiella målsättningar. För bästa resultat arbetar vi alltid mot tydligt utsatta mål. Vi är transparenta avseende avgifter och arvoden. Verksamheten baseras på att vi och våra klienter har ett ömsesidigt ekonomiskt intresse av långsiktig finansiell framgång.

Nordisk Finansiell Planering är ägarlett och vi arbetar som rådgivare där vi erbjuder uppdaterad och kvalificerad rådgivning till våra kunder. Våra råd bygger framför allt på trygghet, både ni och vi skall kunna sova lugnt om natten.

Med förtroende kommer ansvar, vi tar alltid ansvar för våra råd. Varje affär vi rådger om kvalitetsgranskas. Utöver detta har vi förekommit kommande lagstiftning om kvalitetskontroll av rådgivningen och är numera ett anknutet ombud* till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB som kvalitetssäkrar varje affär vi rådger om.

Nordisk Finansiell Planering är SwedSec Licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget grundades 2004, har 5 medarbetare.

* NFP är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får NFP marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefodra instruktioner eller order avseende finansiella instrument eller tjänster. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, Klagomålsansvarig: klagomålsansvarig@svenskvpservice.se.