Mer kapital i tillväxt, mindre i risk

Alla söker avkastning, ingen tycker om risk. Men går det att förena tillväxt med trygghet? Ja, genom att bygga portföljen med kapitalskyddade strukturerade placeringar, såsom aktieindexobligationer. Med en sådan förvaltning kan du öka din exponering mot marknaden - och samtidigt sänka risken. Genom att kombinera olika strukturerade placeringar kan du själv balansera den risk och avkastningspotential du vill ha i din portfölj.

Bygg ditt kapital

En jämförelse mellan en traditionellt förvaltad portfölj och en portfölj med kapitalskyddade strukturerade placeringar visar tydligt på skillnaderna. Den traditionella portföljen till höger utgår från en neutral allokering med en investering på 1 Mkr, där kapitalet fördelas lika mellan aktie- och räntemarknaden. Denna portfölj kan sägas ha 500.000 kr i kapitalskydd (räntedelen) och 500.000 kr av kapitalet i tillväxt (aktiedelen).

I portföljen till vänster investeras motsvarande belopp i olika kapitalskyddade strukturerade placeringar. Den stora skillnaden är att nu kan hela kapitalet exponeras i marknaden och samtidigt vara kapitalskyddat av emittenten. I praktiken har du fördubblat avkastningsmöjligheten samtidigt som hela ditt kapital är skyddat mot nedgångar i marknaden.

Pyramider